Leanresor med till synes samma förutsättningar

Under de år jag arbetat med att transformera företag och organisationer till att agera mera lean har jag stött på ett stort antal varianter av både företagsledare, företag och per­sonal. Det som slår mig mest är att företag som till synes, och för ett otränat öga, i det närmaste verkar identiska kan agera helt olika när det väl blir dags att ”walk the talk”. Före­tag som på pappret, i form av finansiella nyckeltal antal anställda m.m., kan vara i det närmaste identiska men upp­visar trots detta vitt skilda beteenden.

Vi måste ut på golvet för att bilda oss en uppfattning om till­ståndet i våra respektive organisationer. Det räcker inte med att gå igenom sida upp och sida ned av nyckeltal och mät­ningar.

Varför är det nu så olika och vad kan vi lära oss av de mer lyckade exemplen?

Låt oss göra en reflektion med hjälp av den i 12.1. introduce­rade packlista för en lyckad resa som vi kompletterar med ytterligare några detaljer för att göra den mer komplett.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se