En resa utan slut

 

Under den här fliken kommer vi fylla på med beskrivningar av gjorda leanresor där författarna på något sätt har varit inblandade och kunnat påverka och studera skeendet. Initi­alt beskrivs övergripande förutsättningar och ett antal ”do’s and dont’s”.

Att införa lean är en resa utan slut. När en person på ett före­tag uttalar orden ”nu är vi lean” har man inte på djupet för­stått vad det handlar om. Med lagom fart utan start och stopp ska vi hela tiden sträva efter att bli lite bättre. Det är det som är resan.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se