Författare

1.2.
 

Åsa Klevenstam
Åsa är verksam vid KTH Leancentrum. Hon är makroeko­nom med kartläggning och analys av komplexa system som specialitet har arbetat med förbättringsarbete och strategisk utveckling sedan 2003.

Peter Palmér
Peter är senior Manager Process Support R&D vid Scania. Han har tidigare arbetat som både kvalitetsansvarig och produktionschef på flera Scania-fabriker världen över och har långvarig erfarenhet av praktisk ”lean”.