Förutsättningar för värdeskapande och träffsäker innovation

Man är sällan först på bollen. Framförallt inte i Sverige då vi sällan är trendsättare utan trendföljare, vilket betyder att den identifierade ”luckan” troligtvis redan är identifierad där marknaden/trenden initierats. (Är innovationen linjär är en svensk idébärare bosatt och verksam i Sverige ofta mellan 20:e och 30:e spelaren på ”bollen”).

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se