Ett flexibelt arbetssätt med agila metoder

 

Den allt snabbare förändringstakten, allt kortare produktlivscykel och ökande globala konkurrensen ställer allt större krav på företagens förmåga till produktutveckling och innovation.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se