Den lärande organisationen

Lärandet hänger mycket på vår förmåga och vilja att lära oss mer. Lägg därtill kompetensen (utbildning och erfarenhet) samt de nätverk man har, både för att fråga och vägledas. Detta utgör utgångspunkten och är en bra bas för fortsatt lärande.

Kunskap kan definieras på en mängd olika sätt beroende på bakgrund och tidigare erfarenhet, att den måste vara nyttig, sann och trodd är en ofta använd definition som dateras hela vägen bak till Platons tid.

Kunskap består både av explicita och implicita kunskapsde­lar. Den explicita kunskapen är den som relativt enkelt kan tecknas ner för att kunna återanvändas. Den implicita kun­skapen däremot är den tysta, outtalade kunskapen som överförs från person till person på andra sätt än i skrift.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se