Att förbereda och aktivera en innovationsgenerator

En innovationsgenerator skapar förutsättningar för; nytänkande, idéutveckling och innovation, problemlösning, träffsäkert i bemötande av kunders efterfråga, trender etc.

Att aktivera en innovationsgenerator innebär att man, ”drar upp” problem, trender, forskning, efterfråga, önskemål etc. till ytan med approachen - vad betyder detta för oss och vilka möjligheter generar detta?

Att köra en innovationsgenerator utgör med andra ord en bra utgångspunkt för innovationer och förbättringar när det gäller både, produktion, innovationer marknaden vill ha och innovationer som kan skapa möjligheter till nya marknader och nya kunder.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se