A3-thinking

Begreppet A3-thinking myntades hos Toyota och syftar till att varje uppgift en verksamhet ställs inför kan och bör sam­manfattas på ett enda papper.

A3 kan beskrivas som ett visuellt uttryck för en tankeprocess och grundläggande ledningsprocess som möjliggör och upp­muntrar till lärande.

A3 kan också beskrivas som något som berättar en historia, som alla kan förstå, i en standardiserad form med rutor för­sedda med ämnesrubriker, där händelseförloppet startar i det övre vänstra hörnet och slutar i det högra nedre hörnet av papperet.

A3-processen används för att lära och lära ut genom en dia­log om konkreta problem. (Att bli en lärande organisation förutsätter att det finns en tydlig process för det, och att denna process är förankrad i och förmedlas av ledningen.)

A3-processen är skapandet av en dialog som leder till bra beslut där föreslagna motmedel baseras på fakta, inhämtade av de som arbetar på den plats där problemet finns.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se