Från funktionsbaserad till processorienterad verksamhet

D Den största vinningen med att arbeta processorienterat istället för funktionsorienterat är att processen har en integrerande roll mellan olika funktioner.

1. Vad är en process?

  • En process är en kedja av aktiviteter som skall skapa värde för kunden.
  • En process skall helst inte vara för kort, eftersom man då förlorar integrationen.
  • En process har en tydligt definierad början och ett lika tydligt definierat slut.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se