Lean som begrepp

 

Lean är ett begrepp som ofta associeras med japanskt företa­gande i allmänhet och Toyota i synnerhet.

I Sverige har intresset för lean växt sig allt större under senare år. Från att tidigare endast ha varit ett storföretagar­fenomen börjar nu många verksamheter i ett vitt spektrum av branscher, organisationer och storlekar intressera sig för lean som filosofi och arbetssätt.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se