Historisk tillbakablick

 

Lean har sitt ursprung i det förbättringskoncept som for­made den tidiga industrialiseringen. De grundläggande principerna inom lean har växt fram ur idéer från bl.a. Adam Smith, Daniel McCallum, Fredrick Winslow Taylor, Henry Ford, Max Weber, Peter Drucker, Elton Mayo, Walter A Shewhart, Edward Deming, Henri Fayol, Mary Parker Fol­lett, bröderna Wright m.fl. Inspiration och kunskap från dessa personer har, med några japaners hjälp, resulterat i det vi idag kallar lean.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se