Omvärldsbevakning - Varför Omvärldsbevakning och omvärldsanalys?

Omvärldsanalys och omvärldsbevakning syftar till att ge organisationen information om viktiga företeelser i företagets omvärld.

Organisationer som systematiskt omvärldsbevakar och omvärldsanalyserar har bl.a. sett att det höjer deras handlingsberedskap, ökar utrymmet för dialog, gör dem mer träffsäkra, och skapar en gemensam grund för hela organisationens framtid.

Omvärldsanalysen fungerar som ett redskap för att reducera osäkerhet, se de möjligheter som i dag finns på marknaden och för att bättre kunna förutse framtida möjligheter och hot, och kanske till och med förvänta sig det oväntade.

Mer information finns hos vår partner Nobicon om omvärldsanalys (https://www.nobicon.se/omvarldsanalys) och omvärldsbevakning (https://www.nobicon.se/omvarldsbevakning).

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se