Omvärldsanalys - Vad är omvärldsanalys?

Omvärldsanalyser är resultatet av omvärldsinformation som bearbetats i en process med syfte att skapa kunskap om framtiden.

Omvärldsanalys handlar om att se, förstå och bevaka samband, samt förutspå hur omvärlden förändras och hur vi kommer att påverkas av de förändrade förutsättningarna.

Omvärldsanalys kan beskrivas som en analys av en organisations/individs utomstående verklighet, som syftar till att bevaka och analysera omvärldsförändringar.

Vad som definieras som omvärld varierar mellan olika verksamheter, frågeställningar, avgränsningar och individer. Någon entydig definition finns inte, men man kan definiera omvärlden som allt utanför avgränsningen, (individ, avdelning, organisation, verksamhet), för aktuell frågeställning.

Mer information om omvärldsanalys hittar man på vår partner Nobicon (https://www.nobicon.se/omvarldsanalys).

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se