Metoder för omvärldsanalys och omvärldsbevakning

Omvärldsanalysen upplevs av många som något svårt som inte stöds av befintliga arbetsmetoder och IT-strukturer. Under senare år har nya metoder och verktyg, som stödjer omvärldsbevakning och omvärldsanalys, utvecklats av företag, konsulter och forskare.

När man arbetar med omvärldsanalys utgår man alltid från en föreställning om vilka faktorer i företagets omvärld som är viktiga för företaget. Föreställningarna har sin grund i vår individuella uppfattning och medvetna eller omedvetna modeller av företaget i förhållande till omvärlden.

Mer information om omvärldsanalys hittar man på vår partner Nobicon (https://www.nobicon.se/omvarldsanalys).

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se