Metoder och verktyg för genomförande av trendanalys

 

Metoder och verktyg för genomförande av en trendanalys

Det finns många sätt att analysera sitt trendmaterial på. När man genomför en trendanalys brukar man använda sig av:

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se