Hur skapar man en organisation som bedriver effektiv omvärldsanalys till verklig nytta?

Omvärlden förändras ständigt. Till en del blir vi medvetna om detta genom tidningar, radio och tv, sociala medier, mässor etc. Det sker dock stora förändringar som vi märker först efter en tid om vi inte avsiktligt försöker fånga informationen tidigare.

Det finns många exempel på ineffektiva och dåliga omvärldsprocesser som blivit alltför ofokuserade, saknat spets och innehållit processer som kommit att handla om fel saker.

Mer information om omvärldsanalys hittar man på vår partner Nobicon (https://www.nobicon.se/omvarldsanalys).

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se