Hur arbetar man med omvärldsanalys?

Att arbeta med omvärldsanalys och omvärldsbevakning är inte enbart en fråga om att bevaka sin omvärld, utan också hur man gör det.

Varje verksamhet måste hitta ett sätt att organisera sin omvärldsbevakning internt som både passar verksamhetens; kultur, situation, utvecklingsfas, kunskapsnivå, medvetandegrad, samt stämmer överens med verksamhetens specifika omvärld.

Mer information om omvärldsanalys hittar man på vår partner Nobicon (https://www.nobicon.se/omvarldsanalys).

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se