Förenklade mallar i det initiala skedet av implementeringen

 

Förenklade mallar i det initiala skedet av implementeringen

Implementeringen av anpassad kontinuerlig omvärldsanalys i verksamheten måste ske stegvis, och medarbetarna kommer att behöva både tid och utrymme för att förstå och medvetandegöra vikten av omvärldsanalys. Utveckla systemtänkandet och förmågan att reflektera över hur saker och ting påverkar varandra, samt bilda sig en uppfattning om vad som är bäst utifrån ett helhetsperspektiv.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se