Anpassad, flexibel och värdedriven Business Intelligence

Som en naturlig följd av globaliseringen och den allt snabbare förändringstakten, kan vi se ett ökat intresse för och större behov av att arbeta med Business Intelligence i företag och organisationer, vilket resulterat i en snabbt växande efterfråga.

Den snabbt växande efterfrågan på kunskapstillförsel, om hur man implementerar och arbetar med omvärldsanalys och omvärldsbevakning, beror bl.a. på större medvetenhet om och förståelse för vikten av att ha koll på och hantera de förändringar i verksamhetens omvärld som radikalt kan förändra förutsättningarna för både drift och utveckling.

Omvärldsfaktorer får allt större och kraftfullare påverkan på både; samhälls-, verksamhets- och individnivå.

Mer information finns hos vår partner Nobicon om omvärldsanalys (https://www.nobicon.se/omvarldsanalys) och omvärldsbevakning (https://www.nobicon.se/omvarldsbevakning).

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se