AABI (Adapted & Agile Business Intelligence)

AABI som modell bygger på systemtänkande och understryker vikten av att se den egna organisationen som en del i ett öppet system, påverkat av dynamiskt verkande krafter.

AABI skiljer sig åt från övriga modeller och metoder i många avseende, och är den första modellen som är både anpassningsbar, flexibel, kontinuerlig, värdedriven, tidsrelaterad, härledd till verksamhetens mål och strategi, samt inkluderar identifiering av kunskapsbrist och kunskapsöverföring, informationsöverföring och visualisering.

Genom att implementera och kontinuerligt arbeta enligt AABI (Adapted & Agile Business Intelligence) får man en omvärldsanalys och omvärldsbevakning, baserad på verksamhetens förutsättningar, prioriteringar och behov anpassad efter både förutsättningar, situation, tids- och utvecklingscykel verksamheten befinner sig i.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se