Lean Management

 

 

Få struktur i ditt förbättringsarbete med Lean Management

Affärsfilosofin som har sina rötter i Toyotas bilfabriker är idag omtalad världen över. Få andra managementfilosofier har fått lika stor genomslagskraft och många företag och organisationer väljer att implementera lean för att åstadkomma en långsiktig verksamhetsförändring.

Grundläggande i lean är att hela verksamheten, alla medarbetare och processer, måste integreras i förbättringsarbetet för att man ska lyckas se resultat i hela organisationen. Lean Management ger verktyg att anpassa lean till din verksamhet, att utnyttja resurser på bästa sätt, att eliminera slöserier och därmed att skapa en lyckad förbättringsresa.

Kontakta redaktionen: lea@bonnierledarskap.se