IT Management

 

IT Management stärker din konkurrenskraft genom IT

En fungerande IT-strategi är idag en av de mest grundläggande förutsättningarna för en lyckad affärsutveckling och ett framgångsrikt företagande. IT Management ger alla redskap för att skapa konkurrensfördelar och nyckeln till en effektiv verksamhetsutveckling. Denna titel vänder sig till ledare inom IT-avdelningen på företag och även andra beslutsfattare som arbetar med eller investerar i verksamheten.

IT Management är en praktisk och aktuell kunskapsbank som ger handledning i IT-arbetet inom såväl stora som små företag och organisationer.

Kontakta redaktionen: itm@bonnierledarskap.se