Big data och logistik – när datakranarna flödar bygger den vise skovelhjul

Termen “big data” introducerades 2011. I alla fall var det då vi började googla på det. Det vi idag kallar för big data analytics fanns naturligtvis dessförinnan, men själva benämningen såg dagens ljus först då. Det finns idag (lite för) många definitioner på vad big data är. Generellt för många av dem är att det handlar om stora och komplexa datamängder, som inte kan hanteras med traditionella metoder som t ex relationsdatabaser.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se