Inköp & Logistik

 

Globalisering, avreglering och IT-utveckling förändrar alla förutsättningarna för logistiken i Sverige och i hela världen. Nya försörjningsnätverk utvecklas, nya aktörer och IT-verktyg dyker upp och ökade krav på miljövänligare transporter och etiska ställningstaganden kommer hela tiden. För logistikföretagen gäller det nu hela tiden att hålla sig i framkant för att inte tappa marknadsandelar i den allt hårdare konkurrensen.

Logistik- och inköpskunskap är en färskvara. Med Inköp & Logistik kan logistikchefer, inköpschefer, produktionschefer och andra som behöver det få insikt i modern logistik.

Kontakta redaktionen: log@bonnierledarskap.se