Författare

1.2.
 

Lena Ahlström
Lena är civilekonom med inriktning mot marknadsföring och kommunikation. Hon har arbetat som personaldirektör och vice vd för Swedbank, som vd för Letslearnit och inom SAS. Hon är grundare av och vd för Ledarstudion och arbetar idag inom företaget.

Anna Almroth
Anna är diplomerad stresskonsult och onkologsjuksköter­ska. Hon arbetar för närvarande i eget bolag i nätverk med andra konsulter och företagshälsovårdsenheter. Annas kon­sultinriktning är att stötta ledare i företag och organisatio­ner i sitt arbete med att leda och utveckla team i ett hälsobe­främjande perspektiv. Anna utbildar i personlig effektivitet och konflikthantering. Hon arbetar idag främst mot läkeme­delsindustri och utbildningssektor. Tidigare har Anna arbe­tat med strategisk produktutveckling samt coachning av säljteam. Anna har ett eget framgångsrikt ledarskap bakom sig och erhållit utmärkelse för gott ledarskap. Hon har också erfarenhet av omfattande omorganisationer.

Pia Andreasen
Pia är HRM-konsult och arbetar framför allt med kulturpro­jekt, värderingsprocesser och ledarutveckling. Hon har en examen som marknadsekonom från IHM.

Mats Bodin
Mats är konsult och har en gedigen erfarenhet av organisa­tions- och verksamhetsutveckling inom telekom, oljeindu­strin, fastighetsförvaltning, service och utbildningsföretag. Utgångspunkten för konsultationerna är en dialog kring vär­deringar och förväntat resultat.

Hampus Collén
Hampus är civilekonom med inriktning mot nationaleko­nomi. Han har tidigare arbetat inom Bank och finans samt inom försäkringsbranschen. Idag arbetar Hampus som kon­sult på Consultatum och har fördjupade kunskaper i HR-processutveckling och Talent Management.

Truls Frogner
Truls har tidigare arbetat som koncerndirektör på Manpo­wer i Norge. Han var även styrelseledamot i Norsk Arbeids­livsforum och president i Polyteknisk Forening.

Jeanette Gardner
Jeanette är kommunikationskonsult och lång erfarenhet av nätverkande och karriärfrågor. Hon har arbetat i en rad ledande befattningar såväl i Sverige som internationellt. Sedan 1994 driver hon det egna företaget DreamMedia samt är initiativtagare till karriärnätverket Bizwoman. Jeanette har skrivit tre böcker. Böckerna Bli en skicklig nätverkare - mingla dig till framgång och Gör en total karriär-make­over kom ut 2007. Jeanette arbetar idag som krönikör och är en populär föreläsare och inspiratör.

Robert Gelmanovski
Robert är managing director för Nordic Brand Academy och har tidigare arbetat för bland andra Unilever och Corporate Missions.

Marie Hallander Larsson
Marie utsågs 2009 till årets HR-chef och har även arbetat som sådan för Posten AB. Hon är nu koncernpersonaldirek­tör i Swedbank och har tidigare jobbat som personaldirektör för Scandia Hotels och Responsor AB.

Sara Henrysson Eidvall
Sara Henrysson Eidvall är legitimerad psykolog, har Psykologförbundets specialistbevis i arbetslivets psykologi och är STP-certifierad testanvändare. Hon har verkat som organisationskonsult och urvalspsykolog i mer än 20 år och är en av de tre grundarna av Henrysson, Åkerlund och Sjöberg AB. Sara har bland annat arbetat med utveckling av ledare individuellt och i grupp och ledningsgrupper inom såväl kommunal som privat verksamhet. Hon har lång erfarenhet av personbedömning och arbetar också med kvalitetsgranskning av personbedömningsinstrument, utbildning och certifiering av testanvändare. Sara har också arbetat som chef inom HR-området i olika omgångar. Hösten 2010 gav hon ut boken ”Träna ledarskap” tillsammans med Palle Lundberg, Årets chef 2009, och hon skriver regelbundet artiklar och krönikor i olika branschtidskrifter.

Søren Holm
Søren arbetar som coach och utbildare i eget företag. Han var en av de första specialutbildade coacherna i Norden, en av grundarna av Nordic Coach Federation, president för NCF under 2002 och en av Nordens första certifierade coacher.

Sven Johansson
Sven har mer än 30 års erfarenhet från utbildningsbran­schen i olika roller som förändringsledare, seminarieledare, kursgenomförare och framför allt läromedelsproducent.

Anders Johrén
Anders är civilekonom som sedan slutet av 1980-talet arbe­tar med ekonomisk argumentation kring personalfrågor som utbildare, konsult, utredare och författare. Anders är bland annat medförfattare till Personalekonomi Idag, Lön­sam friskvård - effektivare företag, Boken om Nyckeltal och Personalresurser - ett arbetsmiljöekonomiskt perspek­tiv. Anders arbetar i Labora Konsultforum och Nyckeltalsin­stitutet. Det senare arbetar med att effektivisera organisatio­ners verksamhet genom att analysera nyckelresursen personal.

Mart Jürisoo
Mart var läkare med allmänläkar- och företagsläkarspeciali­tet med en MA i Advanced Organisational Consultation från Tavistock Institute/City University i London. Marts konsultinriktning var organisations-, ledarskaps- och led­ningsgruppsutveckling samt arbete med hälsostrategier. Han arbetade också med age management dvs. hur man inom organisationer hanterar en åldrande arbetskraft på ett opti­malt sätt. Han har skrivit en bok om stressrelaterad ohälsa ur ett organisatoriskt perspektiv Burnout - från stress och utbrändhet till den goda organisationen (Ekerlids Förlag, 2001) och är tillsammans med Georg Uggelberg författare till boken Planera för pensionen - handbok för blivande pensionärer - tiden före och åren efter pensioneringen (Ekerlids Förlag 2005). Mart var också huvudredaktör för handboken Hälsa & Ledarskap.

Gunilla Karlströmer, Tina Olsén och P O Thunholm
Författarna har arbetat som konsultchefer inom Manpower Management, med att rekrytera och även hyra ut toppchefer i svenskt näringsliv och offentlig sektor. De har 90 års sam­manlagd erfarenhet från privat och offentlig sektor varav 60 år i ledande befattningar.

Bernhard Lovén
Bernhard är utbildad civilingenjör som till vardags jobbar som konsult inom HRM på Consultatum. Tidigare har han arbetet på Business Sweden (f.d Exportrådet) och som ansvarig för Talent Management på Netlight Consulting (konsultbolag inom IT). 

Caroline Sallmander
Caroline är civilekonom med inriktning på marknadsföring från MarknadsAkademien vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som Kundansvarig på Manpower och Wideyes.

Maria Widerström
Maria har en bakgrund som ekonom och har studerat HRM på magisternivå på Stockholms universitet. Sedan 1997 har hon arbetat med HR-frågor.