Human Resource Management

 

Lyft blicken i HR-arbetet med Human Resource Management

Denna titel ger inspiration och möjlighet att utveckla och förnya dina kunskaper inom kompetensområdet HRM, såväl på en praktisk som på en strategisk nivå. Frågorna behandlas ur ett samhällsperspektiv, en organisatorisk synvinkel och på ett mer individuellt plan.

Human Resource Management vänder sig till dig som arbetar med HR-frågor på en ledarnivå. Aktuella artiklar med tankar och idéer inom HR-området ger dig inspiration och kunskap att göra ditt arbete ännu bättre.

Kontaka gärna redaktionen:
hrm@bonnierledarskap.se