Hälsa & Ledarskap

 

Hälsa & Ledarskap tar ett helhetsgrepp på hälsoområdet

För alla ledare är hälsa på olika sätt centralt i den dagliga verksamheten. Det handlar om att hantera sjukfrånvaro, stress, utbrändhet och andra problem på arbetsplatsen. Hälsa & Ledarskap ger praktiskt stöd och konkreta verktyg för dig som på något sätt och på någon nivå arbetar med hälsofrågor.

Ett modernt hälsoarbete på arbetsplatsen handlar om hur man som ledare medvetet och strategiskt arbetar med organisationen, strukturen, arbetsmiljön och företagskulturen för att på detta sätt långsiktigt främja välmående och förebygga ohälsa i arbetslivet.