Ekonomistyrning

 

Ekonomistyrning vänder sig främst till chefer och ledare inom ekonomifunktionen, som ekonomichefer, controllers och redovisningschefer. Den ger överblick över redovisning och ekonomi- och verksamhetsstyrning och ser till att du är uppdaterad.

Du kan lätt hitta relevant och aktuell information när du behöver den och Ekonomistyrning är därför mycket användbar i din yrkesroll. Syftet är att ge ett välbehövligt stöd vid förändringar, men också inspiration till ett bättre och mer stimulerande ekonomiarbete.

Kontakta redaktionen: eko@bonnierledarskap.se