Coachande ledarskap som strategi för en framväxande kulturförändring

Att coaching som fenomen har spridit sig förutom till män­niskor i allmänhet även till företag och organisationer, är ett välkänt faktum. Det är numera få företag som inte på ett eller annat sätt har coaching som en del i sin HR-portfölj, vid sidan av andra mer traditionella verktyg såsom ledarutveck­ling, mentorsprogram, grupputveckling med mera. Coach­ing används dels för att ta hand som särskilt duktiga chefer som behöver stimuleras och som man vill behålla i organisa­tionen, och dels för att ta hand om chefer och medarbetare som presterar sämre eller som råkat illa ut och som behöver särskilt stöd för att komma tillbaka.

Vad som kännetecknar många företag och organisationer är att coacher och coaching inte används på ett strategiskt sätt utan mer förekommer som en ad hoc företeelse vid uppdy­kande behov.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se