Vinnande flöden

Att arbeta med processutveckling, som en del av affärsut­veckling, kan låta som det inte är något för dig. Kanske ver­kar det ointressant när man hör oss ”processutvecklare” beskriva det hela. Det känns som att det inte passar in på din verksamhet och inriktning. Jag är övertygad om att de modeller som används för närvarande inte är bra nog. De är helt enkelt för förenklade och bortom den vardag som känns igen.

Det koncept och de modeller jag har tagit fram utgår ifrån flöden i naturen och gör det hela begripligt och användbart. Konceptet bygger på hur, vad och varför, dvs. vad som driver affären på ett tydligt sätt. Det gör att du känner igen dig och med det kan du komma långt. Artikeln presenterar framför allt modellen Värderöret, och hur den kan hjälpa dig att utveckla affärerna.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se