Sociala medier

Något att satsa på eller ej? Ja, som vi ser det är valet klart. Det råder drastiskt ändrade förutsättningar på markna­derna idag. Ska företaget hänga med i konkurrensen krävs det att vi hakar på nya trender för att synas i mediebruset. Antingen kan ni fylla ett tomrum med ert perspektiv, eller så kommer kunder och konkurrenter att fylla det åt er.

Att bevaka vad som sker på marknaden hjälper till med ”bran­ding” och marknadsföring och kan hjälpa till att etablera en kvalitetskontroll eller identifiera kunders problem med den kundvård som annars kan ha gått obemärkt förbi. Bevak­ning är bara en liten del, dock. Det är viktigt att ta reda på vem som säger vad, och var dialogen pågår så att ni kan rea­gera i tid, på rätt plats och på lämpligt sätt.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se