Snabbstart av vanliga affärsverktyg

En stor del av ditt arbete som chef och beslutsfattare handlar om att lösa problem och fatta beslut. Ibland är det svårt att veta i vilken ände man ska börja. Ett tips är att botanisera bland alla olika modeller, metoder och verktyg som under många år utformats och använts framgångsrikt i många olika verksamheter. Oavsett om dessa affärsverktyg är helt nya eller har många år på nacken, så grundas de på utpro­vade erfarenheter. Det är kort sagt ett bra sätt att få del av andras kunskaper i paketerad form. Ett val av tillvägagångs­sätt så att man snabbt kommer igång med den analys eller förändring som måste genomföras.

Vilka omvärldsfaktorer måste vår organisation ta hänsyn till? Och vilka faktorer påverkar vår nuvarande strate­giska position? Vilken strategi ska vi använda på aktuell marknad? Hur skapar vi en bild av framtida möjligheter? Kan vi bli marknadsledande? Hur åstadkommer vi en kul­turförändring?

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se