Road Map simulering för effektiv strategiutveckling

Det kan låta motsägelsefullt men många ledare idag hinner i praktiken inte leda sitt företag fullt ut. Dagarna fylls med löpande möten och akuta insatser, ”trouble shooting”, ”brandkårsutryckningar” och att ”fånga bollen”. Tillfällena att lyfta blicken och leda verksamheten är få om man inte sätter av tid och reflekterar.

Strategi är att bestämma sig för vad man vill uppnå (visioner o mål) och hur man ska nå målen. Strategiskt ledarskap handlar således om att ”spela bollen” istället för att ”fånga bollen”, dvs. att företaget själv sätter sin agenda och agerar istället för att reagera på andras initiativ. Strategi handlar om att skapa en egen spelplan och egna regler istället för att behöva finna sig i att marknadens eller verksamhetens vill­kor bestäms av andra.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se