Nyttorealisering

Många organisationer/företag har problem med att få ut den förväntade effekten av sin affärs- och verksamhetsutveck­ling och därmed kunna tillgodogöra sig de effekter, fortsätt­ningsvis kallade nyttor, som man planerat skulle realiseras. Nyttan blir därför inte i paritet med det satsade kapitalet på förändringen och i många fall är man inte heller medveten om det. Affärsutvecklingen styrs inte av vad som ger maxi­mal kundnytta och därmed är det lätt att göra felpriorite­ringar som i det långa loppet kan vara förödande för det egna företaget. Att värdera nyttor och att sedan realisera dem är därför grundläggande för att bygga konkurrenskraf­tiga och lönsamma företag.

Nyttorealisering är ett begrepp som avser just det som ordet säger, dvs. att realisera nyttan av en tänkt förändring. De flesta är väl förtrogna med begrepp som RoI (Return of Investments) och ”Business Case” som ofta används för att fatta beslut om att starta upp ett förändringsprojekt där en positiv RoI-kalkyl utlovar ett framgångsrikt projekt. Vad som ofta glöms bort är vem eller vilka som ska realisera nyt­torna när projektet är genomfört vilket gör att nyttorna inte blir så stora som utlovats.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se