Information och analys

I takt med att omvärlden blir alltmer föränderlig ökar före­tagens behov att bli effektivare och snabbrörligare. Vi ser att företag som önskar vinna fördelar och uppnå större fram­gång bör sätta fokus på de sju olika områden vi tidigare behandlat i artikel 10.2.

Ett av dessa områden är ”Information och analys”, dvs. hur man hanterar och analyserar den information som företaget fångar upp genom sitt marknadsengagemang, sin investe­rade tid som sitt arbete, sina prestationer, t.ex. installatio­ner, kundbesök, externa/interna möten, och sist men inte minst vunna eller förlorade affärer. Det är alltså något vi bör se som en del av verksamhetsstyrningen. Att fånga nya impulser och tankesätt är även nödvändig näring för organi­sationens utveckling.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se