Företagsspel ger effektiva utbildningar

Företagsspel är uppskattade utbildningar. Tävlingsmomen­tet engagerar och skapar hög stämning. När tärningen rullar skapas ett fungerande team av vilken grupp som helst.

Men framför allt är företagsspel en mycket effektiv pedago­gik. Mer insikter och kunskaper på kortare tid. I gruppen tvingas alla ta ställning och argumentera för sina ställnings­taganden. Tävlingen mellan grupperna ger direkt ”feed­back”. Varför gick det bättre eller sämre för de andra grup­perna? Gemensam genomgång av resultatet och kompletterande teoridelar efter varje spelomgång breddar och fördjupar.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se