Oktober 2013

 

Ordning och reda, storytelling och förändringsarbete

Har ni råd att låta bli att ta hand om olika typer av oordning på arbetsplatsen? Vad kostar det egentligen och vilka vinster kan ni göra om ni tar tag i problemen? Läs även om två case där resultatet blev trygga ledare, glada medarbetare och tydlig förbättring/förädling av teamets prestation.

Ordning ökar lönsamheten
Författaren ger i den här artikeln olika exempel både på vad ordning i en organisation är – både fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Vi får tre vanliga exempel på oordning: konflikt, team som ännu inte är ett team och en Vd utan kraft. Läs och tänk igenom din egen situation – hur skulle ökad ordning kunna göra dig/er mer lönsamma?

Presentationsteknik
Fyra situationer - och en röd tråd. För att öka medvetenheten om vikten att nå ut, ges här några tips och tricks för att tydliggöra företagets eller presentatörens budskap. Att lyfta fram en affärside' eller för att lyfta fram en ny produkt eller tjänst.

Handbok i framgång - arbete
I den här artikeln tittar författaren på ett personligt arbete från två aspekter, dels hur du säkerställer att du jobbar med det du ska, är rätt person på rätt plats. Dels hur du presterar maximalt. När du läser artikeln så är det viktigt att du ser förbi gamla föreställningar om dig och din yrkesroll. Invanda föreställningar om med vad och hur du arbetar. Målet är utveckling genom fokus och förbättrad effektivitet.

Två case om förändringsarbete för bättre lönsamhet
Lär dig den ädla konsten att utveckla företagets affär genom att förändra och förbättra arbetssätt och arbetsmiljö! Med dessa två case vill författaren visa hur arbetsgruppen kan förändras från individer som drar åt lite olika håll till att bli ett team. Arbetet sker i grupp- och individanpassat med enkla verktyg och metoder som resulterar i medvetenhet och mod.

Nya artiklar
7.11. Ordning ökar lönsamheten!
11.8. Presentationsteknik
11.9. Handbok i framgång – arbete
11.10. Case: Förändringsarbete – Ett Socialkontor
11.11. Case: Förändringsarbete – Ett Bankkontor

Se även alla nya Checklistor och arbetsdokument

Expertredaktion: Mats Sandström m.fl.

Dina synpunkter på innehållet är viktiga!
Skriv till afu@bonnierledarskap.se