Juni 2013

 

Ledarskap handlar om framtiden!

Affärsmannaskap och att sätta arbetet i ett fungerande system
Det blir sällan någon utveckling i affärer utan att det görs en säljinsats.
För att affärsutveckla i ett företag och få ut mer av dess potential, så måste företaget se till att använda sina resurser rätt. D.v.s. man ska ha ordning på företagets försäljningsfokus och skapa ett ständigt utvecklande momentum kring detta.

Hur öka försäljning och lönsamhet genom effektivare försäljning. Konkurrensen har i många branscher hårdnat idag. Kunder har större förväntningar. Hur bör vi som säljande bolag möta dessa?  Här i denna artikel ges några grundläggande kunskaper att ta fasta på och även ge dig några nya insikter och verktyg så ni direkt kan öka träffsäkerhet, effektivitet och ta Action! mot nya säljmål.

Ledarskap handlar om framtiden
Ledarskap handlar om att skapa framtida mervärde. En företagsledare ska kunna skapa mervärde för sina kunder, ägare, medarbetare, leverantörer, osv. Men den som inte klarar av att skapa mervärde för sina kunder, kommer att misslyckas även för de andra grupperna. Kunder kräver mervärde NU.

Ju närmare ett dagligt mervärdeskapande för kunden du befinner dig, desto mer NU-orienterad måste du vara. Kan du vara närvarande hela tiden behövs inget ledarskap. Då kan du hela tiden fatta de nödvändiga beslut som måste fattas. Du kan hela tiden agera NU! Du direktstyr verksamheten. Direktstyre ger en omedelbar tillfredsställelse för den som styr. Inga regler eller rutiner behövs. De är överflödiga.

Som ledare ska du göra andra delaktiga i framtiden. Som ledare kan du vara med och skapa en del av den. Hur omfattande ditt ansvar för framtiden är, avgör vilka du måste göra delaktiga i att skapa den. Dessa personer avgör hur stor del av framtiden som ska kunna bli verklighet.

Nya artiklar
5.7. Säljet måste fungera – Fokus på försäljningen
9.2. Ägarnas styrning med ägardirektiv
10.9. Ledarskap handlar om framtiden

Checklista online
Konkurrera med miljö
 

Expertredaktion: Mats Sandström m.fl.

Skriv till afu@bonnierledarskap.se
Har du funderingar, tips eller frågor? Kontakta gärna experterna.