Den strategiska boxen

Affärsutveckling handlar om, som ordet redan beskriver, att utveckla den befintliga affären. Det handlar framför allt om att hitta nya möjligheter att vidga affären, att föra in den på nya banor. Kort och gott handlar det om att bearbeta nya marknader, eller om att bearbeta bestående marknader bättre och mer effektivt. Affärsutveckling kombinerar den strategiska och operativa nivån. Strategi handlar mycket om långsiktig målsättning, om att bestämma vad företaget skall göra, men också framför allt, vad som inte skall göras. Detta är förutsättningen för att kunna prioritera. Strategin är vik­tig för att ge en klar målriktning för företaget, vad det står för i marknaden, vilken marknadsposition det eftersträvar och hur det ska nå sin målsättning, och vilka resurser som skall sättas in. På det operativa planet omsätts detta, genom kortfristiga aktiviteter, som i teorin avleds från strategin. På detta sätt är det operativa planet i stort sett en logisk deduk­tion av den strategiska planen.

Men i en värld som är väldigt föränderlig, med stark konkurrens, fordrande kunder, är det lätt att låta det operativa ta överhanden för att nå kortfris­tiga mål och uppsatt budget.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se