Bra beslut kräver standardiserad data

 

Med ny teknik kan vi få tillgång till bättre information för bättre beslutsunderlag. Standardisering av data, liksom kontoplanens utformning, blir än viktigare än förr. Fortfarande gäller att skräp in ger skräp ut.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se