Alla goda affärsutvecklare behärskar de fyra typerna

Affärsutveckling är inte att göra en sak i taget eller ens att varje avdelning utför sin egen uppgift. Affärsutveckling handlar om att utföra flera uppgifter samtidigt, och integra­tion är ett av nyckelorden. Framförallt är det dock viktigt att skapa en organisation som ytterst drivs av både existerande och framtida kunders behov. För att kunna genomföra ett så mångfasetterat arbete måste affärsutvecklaren behärska utvecklingens alla moment, från groddprojektsutveckling och kundbehovsanpassning till marknadsframstöt och för­värv. Att växa har blivit ett honnörsord i företagsledningar men när det gäller bredd och precision i ordens egentliga innebörd finns det brister. Här presenteras ett synsätt som bör följas av flera ansatser, till exempel patentportföljen eller IT-projekt som kan eller ska säljas eller vidareutveck­las, vilket vanligen förknippas med växt.

I denna flik presenterades det första fönstret, det så kallade p/m-fönstret. Det är det stora franska fönstret som går ända ner till golvet. Produkt–marknad är centralt i all affärsut­veckling.2 Men eftersom en verksamhet i tillväxt är en sund verksamhet lanseras här även ett så kallat växtfönster.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se