Affärer och affärsteser

Svensk verkstadsindustri har haft en framgångsrik utveck­ling eftersom attraktiva och ofta tekniskt sinnrika produkter först har erbjudits till kunder i Sverige och sedan i utlandet. Detta har genererat intäkter och ökat lönsamheten. Nyckeln till framgång är förmågan att vidareutveckla etablerade affä­rer, kombinerad med ambitionen att utveckla helt nya affä­rer. Kostnaderna för Forskning och Utveckling (FoU) blir relativt sett högre för ett litet land som Sverige, eftersom företagen har färre marknader att slå ut kostnaderna på. Trots det ligger Sverige långt framme i sina satsningar. Men näringslivet är av osäker natur och företagen måste ständigt ställa sig frågan om det de gör är rätt och tillräckligt. Av naturliga skäl tycker en affärsman illa om att vara beroende och sakna alternativa handlingsätt.

Men om näringslivet, inklusive de enskilda affärsmännen, är motiverade och hungriga på framgång kommer alternativ alltid att skapas. Allt som behövs är verktyg och djärvhet.

I detta kapitel presenteras tolv teser för affärsutveckling i en alltmer globaliserad värld. Trots en global affärsvärld är vi starkt präglade av vår geografi, historia och kultur.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se