”Värdeladda företagets varumärke inför utlandsexpansion”

Det finns många möjligheter för svenska företag att växa internationellt, speciellt inom EU. Numera är så gott som alla handelshinder inom EU nedmonterade. Om man redan säljer sin produkt i Sverige är de formella kraven oftast bara en översättning av den svenska produktdokumentationen. I några enstaka fall krävs en registrering av produkten i mål­landet. Men det tillkommer inga nya produkt- normer eller krav och inga nya kontrollinstitutioner som måste ge sitt godkännande. Utan framför fötterna ligger en mångmiljard­marknad.

En extern svårighet för svenska företag är däremot konkur­rensen, som många är ovana vid i den omfattningen som den finns nere på kontinenten.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se