PR för framgångsrik introduktion av varumärken i utlandet

Det finns många skäl att expandera utanför hemmalandets gränser. I allmänhet uppstår intresset när ett företags ursprungsmarknad är mättad. Men det kan också vara nya möjligheter som man vill ta sig an: Exempelvis en ny före­tagsledning som vill satsa på expansion eller som ser posi­tiva framgångs- eller vinstprognoser internationellt, kan vara anledningen till att företaget vill expandera till nya marknader. En ny marknad kan dessutom säkra företagets framtid på ett strategiskt sätt genom att företagets risker sprids över flera områden.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se