Några sammanfattande utgångspunkter

Företag vars ägare inte har formulerat någon särskild ägar­strategi, exempelvis dom flesta stora börsbolag, kan enkelt uttryckt sägas eftertrakta ”lönsam tillväxt” i sin strävan att maximera aktieägarvärdet, shareholder value. Tillväxtdi­mensionen har utförligt behandlats i Affärsutveckling, där Sten Söderman skiljer mellan två typsituationer: att utveckla den etablerade affären ”inifrån”, respektive att lägga till nya affärer som utvecklas ”från början”, eller som förvärvas och integreras. Under den här fliken ska vi koncentrera oss på tillväxt genom groddprojekt eller för­värv.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se