Människor gör intryck

Varor säljs inte. Produkter och tjänster köps!

Vi menar att med en ökad servicegrad kommer en ökad lön­samhet. Men fall inte i fallgropen med att försöka vara allt för alla. Finn och definiera ditt företags kundsegment. Håll hårt i dessa kunder med allt ni har, dvs fokusera på att leve­rera i alla lägen. Anpassa organisationen till att tillfreds­ställa och överträffa kundernas förväntningar inom kund­segmentet. I en alltmer konkurrensutsatt kundmiljö kan företag inte endast förlita sig till utmärkta produkter för att skapa kundtillfredsställelse och kunder som gärna blir före­tagets referenser. Man behöver inte studera alla de under­sökningar som gjorts i ämnet för att förstå att kostnaden för att vinna en ny kund är flerfaldigt högre än att behålla en gammal kund.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se