Utveckla affärerna med Sir Alex Fergusons Formula!

Här presenterar och analyserar Anna Eriksson, ICF Professional Certified Coach & Teamcoach, vilken nytta organisationer och framförallt dess ledare skulle kunna ha av att använda sig av fotbollens mästercoach – Sir Alex Fergusons – Formula för ledarskap.
Analogier tas upp mellan fotbolls- och organisationscoaching. Frågan är vem som coachar ditt team och vem som coachar dig?

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se