I praktiken: Fokus på nöjda kunder ger dig tillväxt

  Bästa rådet från maratongasellföretaget Hypergene är en paradox.
  – Satsa inte på tillväxt i sig. Lägg i stället otroligt starkt fokus på kundnöjdhet – då kommer tillväxten, säger vd Per Hidenius.

Hur verksamheten styrs avgör framgången. Det är kärnan i både produkten – IT-system för beslutsstöd inom verksamhetsstyrning – och den egna organisationen.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se