Garagemodell för att utveckla dynamik och innovation

 

Behovet att utveckla nya produkter och affärsmodeller har öppnat upp för samarbeten med verksamheter och människor utanför företagets legala gränser. Men du som vill starta upp så kallad garageverksamhet får vara beredd på kraftfull intern införsäljning.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se