Fokus på mångfald, en konkurrensfördel

På en global marknad gäller det alltjämt att vi behöver öka vår förståelse för olikheterna i kulturer, och om vi ska lyckas riktigt bra med affärsverksamheten gäller detta inte minst att förstå olika affärskulturer. Detta kan uppnås med en mångkulturell organisation. Vi kommer här att tala om att skapa ett hållbart företagande för resultat och arbetsmiljö.

De som får det att fungera bra i praktiken kan uppnå fördelar gentemot konkurrenter på marknaden.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se